woensdag 20 mei 2020

Buitenpost wandelen, Pingo's Fan Egypte

PINGO'S FAN EGYPTE (19 km)

Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden valt op vanwege de vele houtwallen, meidoornhagen en elzensingels. 
Ze geven het landschap een kleinschalig en besloten karakter. 
Op de grens van dit landschap liggen de Centrale mieden. 
Ooit ontstaan door het afgraven van veengebieden voor turfwinning. 
NĂș zijn de mieden mooie natte natuurgebieden en hooilanden waar voet- en laarzenpaden doorheen en langs lopen. 
In het gebied tussen Twijzel en Buitenpost bevindt zich ook een bijzonder aardkundig fenomeen, de pingo. 
Dit zijn min of meer ronde poelen met een glooiende aarden wal, daterend uit de laatste ijstijd. Nergens in Nederland zijn zoveel pingo's te vinden als in deze omgeving. 
Helaas liggen ze al eeuwen goed verborgen in het landschap, voor het merendeel inmiddels dichtgegroeid. 
Maar enkele overgebleven en herstelde exemplaren komt u op de wandeling tegen. 
Ontdek eens een ander Friesland dan het bekende terpen-, greiden- en merengebied!

Link naar de route: https://www.mooisteroutes.nl/routes/e9ef1230/pingo-s-fan-egypte


Foto: Wiebe de Bruin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten