woensdag 26 juni 2019

Wandelen Munnekeburen, Brandemeer en Rottige Meente

BRANDEMEER EN ROTTIGE MEENTE (10 km of 17 km)

Brandemeer is een rondwandeling door het waterrijke gebied op de grens van de provincies Friesland en Overijssel. 
Het natuurgebied De Brandemeer is samen met Rottige Meente een natuurreservaat dat ontstaan is door turfwinning in het verleden. 

Grote delen zijn vergraven tot petgaten en legakkers. 
Het huidige reservaat heeft hieraan zijn typische vorm te danken. 

Door de afwisseling van water en droge plekken kennen De Brandemeer en Rottige Meente een grote variatie in leefgebieden. 
Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen. 

Link naar de route: https://www.mooisteroutes.nl/routes/9efd614/brandemeer-en-rottige-meenteFoto: Gerard van Santen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten